Postdoctoral Researchers

   -
    Ph.D students

    1. Kumaar Swamy Reddy B
    2. Nishat Das
    3. Om Priya Nanda
    4. Manaswini Ravipati
    5. Gopika M

     M. Tech students

     1. Shuvam Mukherjee
     2. Mavuri Sai Deepak

      Under graduate students

      1. Geetasree Koncha
      2. Siddharth Ray

       Interns

       1. Pratiksha Singh

        Alumni

        B.Tech

        1. Padmasree Reddy
        2. Anand A. Kadu
        3. Shivam Khandelwal
        4. P. Karthik
        5. Jalagurgam Eshwari
        6. K. Smaran Panth

        M.Tech

        1. U. Raja
        2. Raja Sekhar Veerla
        3. Chepuri Madhava
        4. Akash Sandesh Shinde
        5. Shanigaram Praveen
        6. Manikanta Vemula
        7. Debalina Bhattacharyya
        8. Minu Thomas
        9. Satyam Tiwari
        10. Datla Tanusha
        11. Abhishek G
        12. Debangana Dutta
        13. Vinayak
        14. Iduri Sayan Sandilya Vamsi

        Ph.D

        1. Dr. Parikshit Sahatiya
        2. Dr. Rinky Sha
        3. Dr. Arthi Gopalakrishnan
        4. Dr. Lignesh Durai
        5. Dr. Sushmitha V

        Postdoctoral Fellow

        1. Dr. N. Vishnu, Postdoc
        2. Dr. Sivagaami Sundari Gunasekaran
        3. Dr. Lignesh Durai
        4. Dr. Karnan M
        5. Dr. Rohit R C
        6. Dr. Mohanraj Jagannathan

        JRF/SRF

        1. Santhosh Kannan
        2. Chandra Sekhar Reddy
        3. T. Gomathi
        4. Solomon Jones
        4. Deepika J.
        6. Tejas D. Raju
        7. Sakti P. Muduli
        8. Aksha Gilbert Prince
        9. Anjali Sreekumar
        10. Nishat Das
        11. Om Priya Nanda
        12. Manaswini Ravipati

        Interns

        1. Ravinder Yadav
        2. Harshit Gupta
        3. Pubali Chaudhury
        4. K C Rupesh
        5. Pinki Yadav
        6. Ajay Narayan K. R.
        7. Shuruthi Priya V
        8. Samikshya Mishra
        9. Sattwik Patra
        10. Pooja Agarwal
        11. Pradnya Gharpure
        12. Apart Vasudevan K.
        13. Srest Somay
        14. Harshithaa Ganesan
        15. Venkata Sai Reddy
        16. Durgesh Bhanu